Voorwaarden inschrijving groepscursus

  • Na inschrijving voor een groepscursus, ontvang je een e-mail met daarin onder andere een factuur met betalingsgegevens. Pas na betaling van het cursusgeld is je inschrijving definitief.
  • Bij overschrijding van het maximum aantal cursisten, wordt in overleg met de cursist de inschrijving naar de volgende cursus verplaatst of geannuleerd.
  • Bij te weinig aanmeldingen behoudt Multispace zich het recht voor om de cursus-data te verplaatsen of te annuleren.
  • Bij annulering van de cursus krijgen alle ingeschreven cursisten uiteraard het volledige cursusgeld teruggestort.
  • Op het lesmateriaal is auteursrecht van toepassing. Het lesmateriaal is alleen voor eigen gebruik en mag niet verveelvoudigd worden of openbaar worden gemaakt.